Cidadanía de dependentes de Antigua e Barbuda

Cidadanía de dependentes de Antigua e Barbuda

Consideraranse que as solicitudes familiares inclúen os seguintes membros da familia;

  • Un cónxuxe do solicitante principal
  • Un fillo do solicitante principal ou do seu cónxuxe menor de 18 anos
  • Un fillo do solicitante principal ou do seu cónxuxe que teña polo menos 18 anos e menos de 28 anos de idade e que estea a tempo completo nunha institución recoñecida de educación superior e sexa totalmente apoiada polo solicitante principal
  • Un fillo do solicitante principal ou do cónxuxe do solicitante principal que teña polo menos 18 anos de idade, que teña un desafío físico ou mental, e que vive co apoio total do solicitante principal
  • Pais ou avós do solicitante principal ou do seu cónxuxe con idade superior aos 58 anos que convivan e apoian plenamente o solicitante principal.

Cidadanía de dependentes de Antigua e Barbuda

A efectos do programa de cidadanía de Antigua e Barbuda, por "fillo" significa un fillo biolóxico ou legalmente adoptado do solicitante principal ou do cónxuxe do solicitante principal.

Inglés
Inglés